FORUM     AMBIENTonline     GO - Gradnja & Oprema     O nas

Kazalo vsebine
Pisarniško poslovanje
Delo na domu
Načrtovanje pisarniških prostorov
Priporočila za oblikovanje moderne pisarne
Feng šuj in oprema poslovnega prostora
Tla, stene in strop
Barve v pisarni
Klimatizacija poslovnih prostorov
O osvetlitvi - razsvetljava poslovnih prostorov
Ergonomija v pisarni
Kakšno je kakovostno pisarniško pohištvo?
O sedenju in stolih
Pisarniški stoli
Pisalna miza in tipkovnica
Pisarniško shranjevalno pohištvo
Predelne stene in pregrade
Pisarniški pripomočki
Potrošni materiali
Nove tehnologije in interjer
Prilagajanje pisarniškega pohištva računalniški tehnologiji
Pisarniški stroji, računalniki in telekomunikacije
Varovanje poslovnih prostorov
večdelne klima naprave
Urednica:
dr. Jasna Hrovatin
Soavtorji:
dr. Eva Jereb
dr. Branislav Šmitek
dr. Tomaž Novljan
dr. Boštjan Cerkvenik
Slavko RUDOLF, univ. dipl. inž.
Igor Zupančič, univ. dipl. inž. in drugi
Lektoriranje
Venetia d.o.o.
Zasnova in oblikovanje
PoliTRON
Obseg:   88 strani - A4 format
Oktober 2006

 
AMBIENTonline - TEMATSKE REVIJE

PISARNE – Oprema & Ideje

Pisarniško poslovanje,
delo na domu in oprema
poslovnih prostorov
Načrtovanje poslovnih
prostorov
Razsvetljava in klimatizacija
poslovnih prostorov
Talne obloge, barve in
obdelava sten v pisarni
Pisarniško pohištvo Pisarniški stoli in mize
Varovanje poslovnih prostorov Pisarniški stroji, računalniki, telekomunikacije Pisarniški potrošni material, pripomočki in oprema

-        -        -        -         -    


Osvetlitev pisarniških prostorov
Delovni prostor je prostor, v katerem zaposleni preživijo tretjino dneva, pogosto tudi več. Delovne in druge obremenitve na sodobnega človeka so, žal, iz dneva v dan večje. Že dolgo velja, da dobro delovno okolje spodbudno vpliva na človeško
psiho in delovno sposobnost. Svetloba kot eden izmed prostorskih dejavnikov ima pri tem pomembno vlogo. Kakovostna osvetlitev lahko bistveno izboljša slabo zasnovan ambient, nekakovostna (naravna ali električna) osvetlitev pa lahko še tako dobro zasnovan ambient pokvari.

Posredna in neposredna osvetlitev v poslovnih prostorih
Glede na način, kako svetloba osvetljuje neki prostor, razlikujemo dve glavni vrsti osvetlitve. Pri neposredni osvetlitvi potekajo »svetlobni žarki« od izvora svetlobe do nekega predmeta v ravni,
neprekinjeni črti. Taka svetloba je praviloma močnejša, pripadajoče sence predmeta so ostrejše. Pri posredni osvetlitvi se »svetlobni žarki« na poti med izvorom svetlobe in nekim predmetom vsaj enkrat ali celo večkrat »zlomijo«, tj. odbijejo od različnih ploskev. Taka svetloba je običajno mehkejša, pripadajoče sence so manj ostre. V delovnem prostoru je, odvisno od vrste dela, priporočljiva kombinacija neposredne in posredne osvetlitve. Tako ne pride do premočnih svetlo-temnih kontrastov, zaradi katerih se oko pri delu hitreje utrudi. ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Izbira in montaža svetil
Izbira svetil za pisarniške prostore je danes tako rekoč neomejena, zato bistveno omejitev najpogosteje predstavlja cena. Pomembno je, da odločitev o izbiri osvetlitve in svetil nastopi dovolj zgodaj. To pomeni že v fazi načrtovanja delovnega prostora ter izbire pohištva in preostale opreme. Svetila so lahko stropna, stenska ali prosto stoječa. Lahko so nepremična ali premična. Glede na pritrjevanje so lahko vgradna, nadgradna, obešena. Po obliki so lahko točkovna, linijska, ploskovna ali celo prostorska. Pri izbiri svetil velja biti pozoren na ateste in druge

a
tehnične karakteristike, ki omejujejo uporabo, npr.: odpornost proti vlagi oziroma vodi, toplotne karakteristike, svetlobno moč, porabo energije, barvno reproduktivnost, barvno temperaturo itn. Priporočljivo je, da svetilo v delovnem prostoru oddaja svetlobo tako, da     ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Posebnosti pri osvetlitvi delovnega – pisarniškega prostora
V primerjavi s stanovanjskimi prostori veljajo za delovne nekoliko strožja pravila, predvsem glede na vrsto dela, ki se v njih opravlja. Pravila se nanašajo predvsem na najmanjšo potrebno osvetljenost delovnih površin, ki se izražajo v luksih. Da se v prostoru zagotovi predpisana osvetljenost, je treba narediti t. i. svetlobnotehnični izračun, ki je sestavni del projektne dokumentacije. Kljub temu predpisana osvetljenost nujno še ne pomeni kakovostne osvetlitve
a
prostora. Ta je soodvisna od več dejavnikov: razmestitve, količine, vrste pohištva in preostale opreme ter od tega, kakšna so tla, stene in strop. Danes je računalniški zaslon skoraj obvezen del opreme delovnega prostora. To pomeni tudi nekatere nove prilagoditve pri osvetlitvi. Medsebojna razmestitev zaslonov in svetil naj bi bila taka, da zaslon ne bi zrcalil svetil. Priporočena je uporaba kakovostnih svetil, ki oddajajo »mehko« oziroma »posredno« svetlobo, ki ne povzroča bleščanja. Bleščanje nastopi, kadar je razlika med svetlostjo izvora svetlobe in okolice prevelika. Naslednja prilagoditev se nanaša na zadostno osvetljenost ozadja računalniškega zaslona. Pomembna je prav tako kot osvetljenost delovne mize. Preveč svetla ploskev zaslona na temnem ozadju (ali tudi obratno) povzroča ... nadaljevanje v tiskani izdaji
V nadaljevanju: O svetlobi in njenem vplivu na človeka; Naravna osvetlitev; Električna osvetlitev; Vpliv površin v prostoru na osvetlitev; Naprednejši načini osvetlitve delovnega prostora
 

Racionalna osvetlitev v pisarni
Pri načrtovanju ustrezne osvetlitve delovnega mesta je potrebano upoštevati veliko med seboj različnih si  parametrov, med drugim arhitekturo prostora, – njegovo velikost, obliko, razgibanost na eni strani, prispevek naravne komponente  svetlobe, odsev, bleščanje, kontraste,  specifiko
a
delovnih nalog inter želje uporabnikov. Pri načrtovanju pametne osvetlitve je potreben racionalen pristop, saj se investicija v avtomatizacijo razsvetljave v odvisnosti od dnevne svetlobe v majhne prostore ...... nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Kako do prave svetlobe za delo z računalnikom?
Najbolj zdrava je naravna svetloba, zato je priporočljivo izbirati senčila svetlih naravnih barv. Barva senčila namreč obarva tudi prostor. Preprečiti je potrebno neposreden vdor sončne svetlobe v prostor. Zato izbiramo senčila z visoko stopnjo
a
svetlobne odbojnosti, ki preprečujejo bleščanje. Ustrezna svetloba je zakonsko opredeljena s Pravilnikom o varnosti in zdravju pri delu s slikovnimi zasloni, ki delodajalcem nalaga obveznost primerno urediti delovni prostor: - delovno mesto mora biti oblikovano tako, da viri svetlobe ne povzročajo neposrednega bleščanja ali zrcaljenja na zaslonu; - zaslon ne sme biti obrnjen proti oknu ali od okna, sicer so potrebni posebni ukrepi za nadzor bleščanja; - okna morajo imeti. ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Klimatizacija poslovnih prostorov
Danes je klimatizacija poslovnih prostorov obvezen del strojnih napeljav takih objektov. Moderne oblike (ostri robovi, steklene površine velikih formatov) in materiali (steklo, plastične mase) dajejo pečat moderni poslovni zgradbi. Seveda pa taki trendi oblikovanja zgradb ne bi bili mogoči brez učinkovitih sistemov
a
klimatizacije poslovnih prostorov. Nihanja temperature v prostoru bi bila predvsem zaradi velikih steklenih površin s sistemi klasičnega ogrevanja z ogrevali in hlajenja s klimatskimi napravami prevelika. Kljub temu se lahko ob adaptaciji klasično grajenih objektov odločimo tudi za klasične sisteme.
 

Ugodje v delovnem prostoru
Pod pojmom ugodje v prostoru ne mislimo le na zagotovitev primerne temperature. Pomembna je tudi relativna vlaga v prostoru in temperatura zunanjih sten objektov. Za dobro počutje v poslovnih prostorih potrebujemo svež zrak, pri tem pa ne smemo občutiti prepiha ali videti delcev prahu. Povrhu vsega
a
ima vsak posameznik še svoje kriterije ugodja, ki so povezani z njegovimi navadami, aktivnostjo in življenjskim obdobjem. Različni prostori imajo, glede na pričakovano človekovo aktivnost v njih, predvidene temperature zraka med 18- in 24 stopinjami Celzija, pri čemer naj bo relativna vlaga med 40- in 60 odstotki. Količina dovedenega svežega zraka za poslovne prostore je predpisana in je večja kot pri stanovanjskih objektih. Pri načrtovanju sistema prezračevanja ali klimatizacije prostorov je treba paziti na pravilnost izvedbe. Sveži zrak je treba dovesti do mest, kjer so zaposleni, odpadni zrak pa odvesti iz sanitarij, kuhinj ali skupnih prostorov. S tem se vzpostavi pravilna smer toka zraka. Količine zraka morajo biti pravilno izbrane, da ne presegamo dovoljenih vrednosti hitrosti tokov zraka. Če centralni sistem prezračevanja ali klimatizacije prostorov ni predviden, moramo zagotoviti in predvideti možnost lokalnega zračenja prostorov, npr. z odpiranjem oken ali z režami pod okni. Če prostorov ne zračimo, lahko ...nadaljevanje v tiskani izdaji
V nadaljevanju: Klasični sistemi ogrevanja in hlajenja; Ogrevanje poslovnih prostorov; Hlajenje; Centralni klimatizacijski sistemi
 

Sevanje v delovnih prostorih
Izpostavljeni smo dvema skupinama sevanja: tehničnim sevanjem materialne, fizikalne narave in naravnim sevanjem nematerialne narave, ki jih s fizikalnimi napravami ne moremo meriti. Tehnična sevanja so predvsem elektromagnetna valovanja, ki zajemajo zelo širok spekter valovnih dolžin in imajo primerno različne učinke na naše fizično in energetsko telo. Nekaj
a
škodljivih vplivov povzročajo tudi električna in magnetna polja. Lahko dodamo še ionizirajoča sevanja, katerim so izpostavljeni delavci v nekaterih poklicih. Vse električne naprave sevajo, nekatere zanemarljivo malo, nekatere pa občutno škodujejo zdravju. Sevanja električnih naprav so električno in magnetno polje in elektromagnetno valovanje. Energetsko polje človeškega telesa in energetska polja posameznih organov nihajo z določeno frekvenco. Elektromagnetno valovanje vpliva na človekovo energetsko polje, zato je poleg intenzivnosti pomembna tudi frekvenca nihanja. Večina elektromagnetnih polj se hitro zmanjša, zato poskrbite, da ste vselej primerno oddaljeni od vira sevanja. Obstajajo pa tudi sevanja zemeljskega izvora, kot so sevanja vodnih tokov, radioaktivnih rudnin, radioaktivnega plina, geoloških prelomov, podzemnih jam in rudnin. Tu so še sevanja, ki so umetno povzročena, kot so sevanja kanalizacijskih tokov, vodovodnih in ogrevalnih napeljav, pa tehnična elektromagnetna sevanja različnih frekvenc. Obstaja tudi škodljivo pozitivno sevanje, ki je premočno, da bi bilo lahko blagodejno, zato je škodljivo, če se v njem predolgo zadržujemo. Če so ta sevanja premočna, se jim moramo izogniti ali pa se pred njimi zaščititi. Ta sevanja ...nadaljevanje v tiskani izdaji
V nadaljevanju: Zmanjšanje vplivov sevanja; Zaščita pred elektromagnetnim sevanjem
 

PISARNE – Oprema & Ideje

Pisarniško poslovanje,
delo na domu in oprema
poslovnih prostorov
Načrtovanje poslovnih
prostorov
Razsvetljava in klimatizacija
poslovnih prostorov
Talne obloge, barve in
obdelava sten v pisarni
Pisarniško pohištvo Pisarniški stoli in mize
Varovanje poslovnih prostorov Pisarniški stroji, računalniki, telekomunikacije Pisarniški potrošni material, pripomočki in oprema

-        -        -        -         -    

 


Copyright ©1998   PoliTRON   Vse pravice pridržane
Zasebnost / Privacy