FORUM     AMBIENTonline     GO - Gradnja & Oprema     O nas

Kazalo vsebine
Pisarniško poslovanje
Delo na domu
Načrtovanje pisarniških prostorov
Priporočila za oblikovanje moderne pisarne
Feng šuj in oprema poslovnega prostora
Tla, stene in strop
Barve v pisarni
Klimatizacija poslovnih prostorov
O osvetlitvi - razsvetljava poslovnih prostorov
Ergonomija v pisarni
Kakšno je kakovostno pisarniško pohištvo?
O sedenju in stolih
Pisarniški stoli
Pisalna miza in tipkovnica
Pisarniško shranjevalno pohištvo
Predelne stene in pregrade
Pisarniški pripomočki
Potrošni materiali
Nove tehnologije in interjer
Prilagajanje pisarniškega pohištva računalniški tehnologiji
Pisarniški stroji, računalniki in telekomunikacije
Varovanje poslovnih prostorov
večdelne klima naprave
Urednica:
dr. Jasna Hrovatin
Soavtorji:
dr. Eva Jereb
dr. Branislav Šmitek
dr. Tomaž Novljan
dr. Boštjan Cerkvenik
Slavko RUDOLF, univ. dipl. inž.
Igor Zupančič, univ. dipl. inž. in drugi
Lektoriranje
Venetia d.o.o.
Zasnova in oblikovanje
PoliTRON
Obseg:   88 strani - A4 format
Oktober 2006

 
AMBIENTonline - TEMATSKE REVIJE

PISARNE – Oprema & Ideje

Pisarniško poslovanje,
delo na domu in oprema
poslovnih prostorov
Načrtovanje poslovnih
prostorov
Razsvetljava in klimatizacija
poslovnih prostorov
Talne obloge, barve in
obdelava sten v pisarni
Pisarniško pohištvo Pisarniški stoli in mize
Varovanje poslovnih prostorov Pisarniški stroji, računalniki, telekomunikacije Pisarniški potrošni material, pripomočki in oprema

-        -        -        -         -    


Varovanje poslovnih prostorov
Poslovne objekte najpogosteje ogrožajo: • požari, poplave, izlitja vode; • vlomi; • roparski napadi na stranke in zaposlene; • tatvine; • vandalizem; • računalniški vdori (uničenje ali ponarejanje oziroma izkoriščanje zaupnih podatkov); • goljufije zaposlenih in strank. Večino

škodnih pojavov lahko bistveno omejimo z upoštevanjem varnostnih elementov ob izbiri lokacije objekta, razporeditvi prostorov, varnostni opremi in organizaciji dela. Do objekta moramo zagotoviti varen dostop zaposlenim in strankam ter dostop vozilom za dostavo in intervencijo. Območje objekta mora biti dobro označeno, da ni sporov ob ugotavljanju vsiljivcev na območju objekta. ...nadaljevanje v tiskani izdaji

Vhodna vrata
Vhodna vrata v objekt naj bi zdržala: 1. varnostno stopnjo standarda SIST ENV 1627 – silo telesa; 2. stopnja – zaščita pred ročnim orodjem-izvijačem, kleščami, zagozdo; 3. stopnja – zaščita pred dvema izvijačema in lomilko; 4. stopnja – zaščita pred žago, kladivom, sekiro, sekači in akumulatorskim vrtalnikom; 5. stopnja – zaščita pred električnim vrtalnikom, električno žago in kotno brusilko s premerom do 125 milimetrov; 6. stopnja – zaščita pred električno zmogljivim vrtalnikom, žago in kotno brusilko s premerom do 230 milimetrov. Varnostno cilindrično ključavnico z evidenčno kartico za preprečevanje nelegalnih duplikatov ključa moramo zaščititi pred lomljenjem (varnostni ščit). Ključe vhodnih vrat, ki jih ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Okna in zasteklitve
Okna do višine 1,6 metra omogočajo preprost vstop. Rešitev je v ključavnicah na zapiralih pritličnih oken, ki preprečijo polno odpiranje oken. Okna stranišč in čajnih kuhinj so lahko preprost vhod storilcem, še posebno, če jih pozabimo zapreti. Steklene površine so med najšibkejšimi ovirami vlomilcem in vandalom. Navadno steklo se zelo hitro razbije, odprtina pa omogoča vlomilcem dostop do zapaha za odpiranje razbitega okna z velikimi črepinjami. Z varnostnimi folijami bistveno povečamo odpornost steklene površine in preprečimo nevarnost, ki jo lahko povzročijo večje črepinje. Steklena vhodna vrata so običajno izdelana iz kaljenega stekla, ki se težje razbije kot navadno. Ob razbitju kaljeno steklo razpade v zrnje, ki ne povzroči globljih vreznin v telo, odprtina pa omogoča storilcem neoviran vstop. Lamelirana varnostna stekla,...nadaljevanje v tiskani izdaji

 

Hranjenje denarja
V poslovnih prostorih mora biti onemogočen nenadzorovan dostop strankam do denarja, skladiščenega blaga, informacijskega in varnostnega sistema. Denar običajno hranimo v blagajni računovodstva. Če se blagajna odpre, je v nevarnosti celotna količina denarja. Manj nevarnosti je pri pultnih blagajnah, ki imajo ločen del za hrambo večje količine denarja. Blagajnik dela z najmanjšo količino denarja, višek pa gre v spodnji blagajniški del, do katerega je mogoče priti po vnosu posebne šifre in preteku določenega časa. Blagajne v poslovnih prostorih uporabljamo tudi za shranjevanje pomembnih dokumentov in shranjevanje videoposnetkov. Poznamo trinajst varnostnih razredov blagajn ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Varnostni sistemi
Varnostni sistemi v poslovnih prostorih so pomembni za hitro zaznavo storilcev ali škodnih pojavov, ki zahtevajo intervencijo. Poznamo sisteme, ki zaznavajo in sporočajo o požaru in prisotnosti prevelike koncentracije hlapov vnetljivih tekočin, sisteme, ki sporočajo o nepooblaščenem vstopu ali vlomu v
a
poslovne prostore in jih je mogoče vključiti ob napadu, sisteme pristopnega nadzora, ki avtomatsko omogočajo prehode zaposlenim na določenih območjih, in videonadzor za avtomatsko spremljanje procesov in varovanje objekta. Varnostni sistemi in organizacija dela morajo biti usklajeni tako, da bo čas varovanja čim daljši. Običajno 24 ur delujejo sistemi požarnega javljanja, aktivne požarne zaščite in videonadzor. Sistemi sporočanja o vlomu se pogosto vključijo šele po končanem čiščenju prostorov in izključijo ob prihodu prvega zaposlenega naslednji dan. Ranljivost objekta je velika med delovnim časom, zato bi morali urediti varovanje selektivno tako, da
...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Gradnja poslovnih prostorov z vidika varovanja
Idealna je namensko grajena novogradnja, ki najlažje izpolni osnovne pogoje za varnost: – varen dostop za zaposlene, obiskovalce in varnostnike; – omejeno opazovanje dejavnosti iz okolice, zunanje parkirišče za zaposlene in obiskovalce; - urejeno nadzorovanje vseh vstopajočih in pregled vozil za dostavo; - omejeno območje za zadrževanje obiskovalcev v objektu; – nadzor nad zunanjimi vzdrževalci; – dobro varovana območja telekomunikacijske tehnologije, zaupnih podatkov ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Izvajanje varovanja
Izvajanje varovanja je treba zaupati podjetjem, ki imajo za to dejavnost ustrezno licenco: – varovanje oseb; – varovanje premoženja; – prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk; – varovanje javnih zbiranj; – upravljanje varnostno-nadzornega centra in – načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov. Če ni drugače določeno, ima lastnik oziroma uporabnik objekta možnost izbrati način in obseg varovanja. Objekti, ki so precej oddaljeni od intervencijskih služb, morajo ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Informacije in varovanje
Vposlovnih prostorih je zelo ranljiva informacijska tehnologija. Storilci pogosto odnesejo računalniško opremo, ker je na trgu iskano blago. Marsikje potem dolgo zbirajo podatke za vzpostavitev normalnega stanja. Za storilce so zanimivi tudi podatki o strankah in tehnološki postopki, za katere so lastniki porabili veliko časa in denarja. Odprtost informacijskega omrežja pogosto omogoči daljinski dostop do baze podatkov, uporabo podatkov, spreminjanje podatkov in možnost porušiti bazo podatkov. Stalno moramo skrbeti za posodabljanje
a
zaščite dostopa do informacijskega sistema, za njegovo varovanje in ločeno shranjevati kopije podatkov in programov, ki so potrebni za hiter ponovni zagon informacijskega sistema. Za varovanje podatkov v manjših informacijskih sistemih zadostuje že redno izdelovanje varnostnih kopij in njihovo shranjevanje na CD-ROM-e ali DVD-je. Pri večjih sistemih bo verjetno treba pomisliti na možnost zapisovanja podatkov na trakove, ki se so še vedno najvarnejši način ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Sodobne rešitve za tehnično varovanje
Različne težave v podjetju (notranje in zunanje kraje, neprimerno ravnanje z izdelki in opremo, nizka produktivnost ...) lahko rešimo z vgradnjo videonadzornega sistema. Videonadzorni sistem predstavlja mogočo nadgradnjo vseh preostalih sistemov tehničnega varovanja. S prenosom slike lahko opazujemo dogajanje z različnih lokacij na enem mestu, kjer koli smo. Pomembni izdelki za tehnično varovanje so sistemi za ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Biometrija na pohodu
Biometrija predstavlja povsem nov pristop do varovanja, pri katerem odpadejo nepotrebne nevšečnosti, ki so pogoste pri klasičnih metodah identificiranja. Osnovni koncept biometrije je prepoznavanje človeških lastnosti, kot so na primer: prstni odtisi, šarenica, geometrija dlani, geometrija obraza in podobno. V primerjavi s klasičnimi sistemi je investicija v biometrični sistem višja za približno 20 %. To pomeni, da se klasični sistemi cenejši samo ob uvedbi in kratkoročni uporabi do enega leta. Ker je življenjska doba sodobnih biometričnih sistemov ...nadaljevanje v tiskani izdaji
a
 

PISARNE – Oprema & Ideje

Pisarniško poslovanje,
delo na domu in oprema
poslovnih prostorov
Načrtovanje poslovnih
prostorov
Razsvetljava in klimatizacija
poslovnih prostorov
Talne obloge, barve in
obdelava sten v pisarni
Pisarniško pohištvo Pisarniški stoli in mize
Varovanje poslovnih prostorov Pisarniški stroji, računalniki, telekomunikacije Pisarniški potrošni material, pripomočki in oprema

-        -        -        -         -    

 


Copyright ©1998   PoliTRON   Vse pravice pridržane
Zasebnost / Privacy