FORUM     AMBIENTonline     GO - Gradnja & Oprema     O nas

Kazalo vsebine
Pisarniško poslovanje
Delo na domu
Načrtovanje pisarniških prostorov
Priporočila za oblikovanje moderne pisarne
Feng šuj in oprema poslovnega prostora
Tla, stene in strop
Barve v pisarni
Klimatizacija poslovnih prostorov
O osvetlitvi - razsvetljava poslovnih prostorov
Ergonomija v pisarni
Kakšno je kakovostno pisarniško pohištvo?
O sedenju in stolih
Pisarniški stoli
Pisalna miza in tipkovnica
Pisarniško shranjevalno pohištvo
Predelne stene in pregrade
Pisarniški pripomočki
Potrošni materiali
Nove tehnologije in interjer
Prilagajanje pisarniškega pohištva računalniški tehnologiji
Pisarniški stroji, računalniki in telekomunikacije
Varovanje poslovnih prostorov
večdelne klima naprave
Urednica:
dr. Jasna Hrovatin
Soavtorji:
dr. Eva Jereb
dr. Branislav Šmitek
dr. Tomaž Novljan
dr. Boštjan Cerkvenik
Slavko RUDOLF, univ. dipl. inž.
Igor Zupančič, univ. dipl. inž. in drugi
Lektoriranje
Venetia d.o.o.
Zasnova in oblikovanje
PoliTRON
Obseg:   88 strani - A4 format
Oktober 2006

 
AMBIENTonline - TEMATSKE REVIJE

PISARNE – Oprema & Ideje

Pisarniško poslovanje,
delo na domu in oprema
poslovnih prostorov
Načrtovanje poslovnih
prostorov
Razsvetljava in klimatizacija
poslovnih prostorov
Talne obloge, barve in
obdelava sten v pisarni
Pisarniško pohištvo Pisarniški stoli in mize
Varovanje poslovnih prostorov Pisarniški stroji, računalniki, telekomunikacije Pisarniški potrošni material, pripomočki in oprema

-        -        -        -         -    


Vpliv nove tehnologije in novih potreb na interjer v pisarnah
Mnogi označujejo sedanji sistem iz žic in kablov kot sistem preteklega obdobja. Hiter pojav novih tehnologij napoveduje bistvene spremembe v prihodnjem dizajnu, ki ni več odvisen od kanalov za žice in kable. Ta novi sistem bo za vedno pustil pečat na

Nove pisarniške tehnologije
videzu in obliki pisarniškega prostora. Poleg tega se predvideva, da se bo zvišalo tudi število domačih pisarn. Pričakovati je, da se bodo računalniki pojavljali prav povsod in da bodo vgrajeni v stene, mize in delovne pulte. Nov način dela vpliva tudi na zasnovo pisarniškega prostora, ki postaja ...nadaljevanje v tiskani izdaji

Prilagajanje pisarniškega pohištva računalniški tehnologiji
Računalniki so postali nepogrešljiv pripomočki pri pisarniških opravilih, obenem pa se pisarniško pohištvo ni kaj dosti spremenilo. Močno pa se je spremenil način dela in podaljšal čas, ki ga preživimo na delovnem mestu. Zato je še toliko pomembneje, kakšna je oprema našega delovnega mesta. Ker je računalniško delo precej monotono
Pisarniško pohištvo in računalniki
in se eni in isti gibi vseskozi ponavljajo, je toliko pomembneje, da ga prilagodimo delavcu, sicer lahko pride do trajnih poškodb. Zaradi posledic vse večje uporabe računalnikov na delovnih mestih in zaradi vse večjega števila kroničnih poškodb oči, okostja in mišičja je organizacija ISO (International Standards Organization) izdala standard za računalniško delovno postajo. Ergonomske zakonitosti računalniških delovnih postaj predpisuje ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Pisarniški stroji, računalniška in telekomunikacijska oprema
Pomemben element poslovnega prostora poleg njegove lege, okolja, v katerem bomo delali, in opreme so tudi naprave, ki nam bodo pomagale pri vsakdanjem delu. Takoj se nam porodi vprašanje: »Kaj od vsega, kar mi ponujajo proizvajalci, potrebujemo za učinkovito delo?« Pri pomembnih

Pisarniški stroji, računalniki in telekomunikacijska oprema
odločitvah nam lahko pomaga nekaj vprašanj, na katera moramo odgovoriti. Odgovori nanje so tesno povezani s poslovnim načrtom, ki smo si ga naredili. Osnovna vprašanja so naslednja: 1. Katere računalnike bomo potrebovali? 2. Katera programska oprema bo naložena na računalnikih? 3. Katere periferne naprave bomo potrebovali? 4. Kako bomo tiskali? 5. Ali bodo naprave ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Namizni ali prenosni računalnik
Današnja ponudba namiznih in prenosnih računalnikov je izredno velika. Cene obojih so vse bolj sprejemljive. Prenosni računalniki postajajo zmogljivejši in vse težje se je odločati, kaj kupiti. Pred nakupom
Namizni ali prenosni računalnik - Laptop
je dobro natančno premisliti, za kaj bomo računalnik uporabljali. Vsekakor je njegov namen tesno povezan z delom, ki ga bomo opravljali. Če bomo veliko delali na terenu in ne v novem poslovnem prostoru, je modro misliti na nakup prenosnega računalnika. Sicer bi nam mogoče bolj ustrezal namizni računalnik. Treba se je zavedati, da namizni računalniki...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Zmogljivost računalnika
Glede na premislek o delu, ki ga bomo opravljali z računalnikom, se odločamo o njegovih zmogljivostih. Nima smisla kupovati zelo zmogljivega računalnika, če ga bomo pozneje uporabljali samo za pisanje. Če bomo računalnik uporabljali za zahtevnejša dela, kot so na primer urejanje fotografij, videa ali zahtevno računalniško načrtovanje, nam bo zelo dobrodošlo ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Odločitve pred nakupom
Kateri so torej osnovni parametri, ki jih moramo poznati pri nakupu računalnika? Ko se začnemo pogovarjati s prodajalcem, bo ta postavil kar nekaj vprašanj, na katera moramo imeti pripravljene odgovore. Ta vprašanja so: 1. Kako hiter procesor želite? 2. Koliko notranjega pomnilnika naj ima računalnik? 3. Kako zmogljivo grafično kartico potrebujete? 4. Ali bo računalnik povezan v omrežje? 5. Kako hiter in kakšno kapaciteto pomnjenja naj ima trdi disk? 6. Ali potrebujete več trdih diskov? 7. Kakšno optično enoto želite? 8. Kako velik zaslon želite? 9. Kakšno tipkovnico želite? 10. Kakšno miško želite? Omenili smo že, da je zmogljivost računalnika tesno povezana z njegovim namenom. Ko načrtujemo nakup računalnika, imamo po navadi v mislih tudi programsko opremo, ki bo ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Monitor
Ustreznost okolja, v katerem delamo z računalnikom, je odvisna tudi od tega, ali je poskrbljeno za zdravje vaših oči. Pomembno je, da je zaslon čist in postavljen tako, da v njem ni motečih odsevov dnevne ali umetne svetlobe. Da se izognemo bleščanju in odsevanju, postavimo monitor tako, da je zaslon pod pravim kotom na okno. Nikoli ne postavimo zaslona nasproti oknu. Večini monitorjev se da nastavljati nagib, da jih lažje ustrezno namestimo. Višina zaslona je odvisna od velikosti uporabnika,
Delo za pisalno mizo - Kako postaviti računalniški monitor
zgornji rob zaslona naj bo v višini oči. Koti gledanja naj ne bi bili večji kot 5 stopinj nad horizontalo ali 30 stopinj pod ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Programska oprema
Računalnik brez programske opreme je podoben motorju brez goriva. Programska oprema, ki jo bomo uporabljali, je seveda spet tesno povezana z naravo našega dela. Programsko opremo delimo v tri skupine programov: 1. operacijski sistemi, 2. servisni in uslužnostni programi, 3. uporabniška programska oprema. Operacijski sistem je osnovna programska oprema, brez katere nikakor ne bomo mogli uspešno uporabljati računalnika, ki smo ga kupili. Naš računalnik spremeni v uporaben stroj. Operacijski sistem poskrbi
a
za to, da vse enote, ki sestavljajo računalnik, in tudi zunanje enote delujejo ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Dodatna strojna oprema
Tiskalniki
Najpomembnejša dodatna strojna oprema, potrebna za učinkovito delo, so tiskalniki. Ponudba tiskalnikov je zelo velika in odločitev težka. Danes imamo na razpolago več tehnik tiskanja, uporabljata se predvsem dve: brizganje črnila in lasersko tiskanje. Tiskalniki, ki uporabljajo eno ali drugo tehniko, imajo svoje slabosti in prednosti. Pri nakupu
Tiskalniki
tiskalnika nam največ pove podatek, kakšen je strošek tiskanja na stran izpisa. Vsekakor pa igra pomembno vlogo cena tiskalnika. Brizgalniki so poceni, njihova uporaba pa je po navadi dražja kot pri laserskih tiskalnikih. Kartuše predstavljajo kar velik strošek, ker se dokaj hitro praznijo. Laserski tiskalnik je dražji, ko ga kupimo, in cenejši, ko ga uporabljamo. Zelo pomembno je, da...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Optični bralniki
Poleg tiskalnika so pomembni deli dodatne strojne opreme tudi optični bralniki, ki nam skupaj s tiskalnikom lahko nadomestijo fotokopirne naprave. Optični bralniki skupaj s programsko opremo za optično prepoznavanje besedil (Optical Caracter Reading) omogočajo hiter zajem teksta na papirju v elektronsko obliko. Če imamo specializirano programsko opremo za prepoznavanje določenih področij v besedilu, si lahko omislimo avtomatski zajem dobavnic, faktur ali drugih dokumentov v naš informacijski sistem. Optični bralniki so obvezen del strojne opreme pri elektronskih dokumentih, ki so bili omenjeni že v poglavju o programski opremi.
 

Večfunkcijske naprave
Če združimo tiskalnik, optični bralnik in faks v eno enoto, dobimo večfunkcijsko napravo. Trg ponuja vse več takih naprav. Večfunkcijske naprave imajo vgrajeno programsko opremo, ki zna sprejeti telefaks in ga shraniti v notranji pomnilnik naprave. To pomeni, da naprava prejetih faksov ne izpisuje na papir neposredno po prejemu. Za izpis se odločimo šele po pregledu prejetih faksov. Ker so večfunkcijske naprave
a
priključene na osebni računalnik, je lahko tudi pošiljanje faksov avtomatizirano. Vsekakor pa dokumenta, ki ga želimo poslati in ga že imamo v elektronski obliki, ni treba izpisovati na papir. Te naprave se pri sodobnem poslovanju izkažejo kot nadvse koristne, predvsem tam, kjer narava dela ne zahteva ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Skriti stroški računalniških izpisov
Kako z analizo pisarniškega poslovanja spoznamo skrite stroške izdelave pisarniški dokumentov in jih znižamo tudi do 40%? Zaradi vse večjega števila različnih izpisov in razmnoževanja ter izredno dragih buble jet sistemov postajajo stroški izdelave pisarniških dokumentov vse pomembnejša postavka. Problem je, da se pogosto niti ne zavedamo, koliko nas izpisi dejansko stanejo, kje vse ti stroški nastajajo in kolikšni so na različnih delovnih mestih. Prav tako nam ni jasno, koliko bi nas izpisi stali, če bi uporabljali drugo opremo in kaj bi se dejansko izplačalo za naše potrebe. Zato je zelo dobrodošla nova metoda analize pisarniškega poslovanja, na podlagi katere se izdela razumljivo analizo vseh stroškov izdelave pisarniških dokumentov. V računalniški programom se vnesejo vse...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Omrežje
Če narava našega dela zahteva medsebojno sodelovanje vseh, ki to delo opravljajo, se ne bomo mogli izogniti izgradnji lokalnega omrežja. Sodoben poslovni prostor mora biti seveda povezan tudi s svetom.
a
Dostop do svetovnega spleta, uporaba elektronske pošte in druge storitve, ki nam jih internet ponuja, so danes za uspešno poslovanje nujne. Gradnjo lokalnega omrežja bomo verjetno prepustili strokovnjakom. Ni pa odveč, če poznamo odgovore na vprašanja, ki nam jih bodo postavljali (več o tem v nadaljevanju). Za vstop v internet obstaja več možnosti. Modemi, ki jih prek telefonske linije povežemo s ponudnikom internetnih storitev, postajajo več ali manj preteklost. Danes vse bolj prevladujeta ADSL in kabelski internet. Vsak ima svoje prednosti in slabosti. Odvisni pa bomo predvsem od tega, kakšen način dostopa nam lahko ponudi internetni ponudnik, ki smo ga izbrali. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) je najbolj ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Komuniciranje z zunanjim svetom
V pisarni smo navajeni na nepogrešljivo telefonsko napravo. Sodobna tehnologija pa tudi na področju govornega komuniciranja dela velike korake naprej. Če smo si
a
v poslovnem prostoru postavili lokalno omrežje in se priključili v internet, se takoj ponudijo dodatne možnosti komunikacije. Klasični telefon lahko zamenja internetni telefon, ki izkorišča tako imenovano tehnologijo VoIP (Voice over Internet Protocol). Internetna telefonija ne prinaša samo prihranka pri stroških telefoniranja, temveč tudi...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Druge pisarniške naprave
Poleg zgoraj omenjenih naprav v pisarnah pogosto srečujemo razne druge naprave, kot so razrezovalniki dokumentov, optični bralniki, projektorji, elektronski dokumentacijski sistemi, stroji za obdelavo pošte, frankiranje in zgibanje dokumentov in drugi pisarniški stroji in naprave. Čeprav danes informacijski sistemi ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

S sodobno opremo do uspešnega poslovanja
V prejšnjih poglavjih so na kratko predstavljeni vidiki, na katere moramo biti pozorni, ko se odločamo za nakup računalniške, programske in druge strojne opreme v sodobnem poslovnem prostoru. Poudariti je treba, da je pred vsako odločitvijo pomembno...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

PISARNE – Oprema & Ideje

Pisarniško poslovanje,
delo na domu in oprema
poslovnih prostorov
Načrtovanje poslovnih
prostorov
Razsvetljava in klimatizacija
poslovnih prostorov
Talne obloge, barve in
obdelava sten v pisarni
Pisarniško pohištvo Pisarniški stoli in mize
Varovanje poslovnih prostorov Pisarniški stroji, računalniki, telekomunikacije Pisarniški potrošni material, pripomočki in oprema

-        -        -        -         -    

 


Copyright ©1998   PoliTRON   Vse pravice pridržane
Zasebnost / Privacy