FORUM     AMBIENTonline     GO - Gradnja & Oprema     O nas

Kazalo vsebine
Pisarniško poslovanje
Delo na domu
Načrtovanje pisarniških prostorov
Priporočila za oblikovanje moderne pisarne
Feng šuj in oprema poslovnega prostora
Tla, stene in strop
Barve v pisarni
Klimatizacija poslovnih prostorov
O osvetlitvi - razsvetljava poslovnih prostorov
Ergonomija v pisarni
Kakšno je kakovostno pisarniško pohištvo?
O sedenju in stolih
Pisarniški stoli
Pisalna miza in tipkovnica
Pisarniško shranjevalno pohištvo
Predelne stene in pregrade
Pisarniški pripomočki
Potrošni materiali
Nove tehnologije in interjer
Prilagajanje pisarniškega pohištva računalniški tehnologiji
Pisarniški stroji, računalniki in telekomunikacije
Varovanje poslovnih prostorov
večdelne klima naprave
Urednica:
dr. Jasna Hrovatin
Soavtorji:
dr. Eva Jereb
dr. Branislav Šmitek
dr. Tomaž Novljan
dr. Boštjan Cerkvenik
Slavko RUDOLF, univ. dipl. inž.
Igor Zupančič, univ. dipl. inž. in drugi
Lektoriranje
Venetia d.o.o.
Zasnova in oblikovanje
PoliTRON
Obseg:   88 strani - A4 format
Oktober 2006

 
AMBIENTonline - TEMATSKE REVIJE

PISARNE – Oprema & Ideje

Pisarniško poslovanje,
delo na domu in oprema
poslovnih prostorov
Načrtovanje poslovnih
prostorov
Razsvetljava in klimatizacija
poslovnih prostorov
Talne obloge, barve in
obdelava sten v pisarni
Pisarniško pohištvo Pisarniški stoli in mize
Varovanje poslovnih prostorov Pisarniški stroji, računalniki, telekomunikacije Pisarniški potrošni material, pripomočki in oprema

-        -        -        -         -    


Načrtovanje pisarniških prostorov
Pisarniške dejavnosti in postopki se običajno odvijajo v prostoru, ki ga imenujemo pisarna. Pisarna je torej prostor, v katerem se izvajajo določena opravila in naloge, povezane s funkcijami upravljanja in ravnanja, ter drugi administrativni
opravki in postopki. Pisarniška tehnologija mora zagotavljati učinkovito obravnavanje informacij, ki so predmet pisarniškega dela. V splošnem lahko rečemo, da pojem pisarniška tehnologija vključuje predvsem načrtovanje pisarniških prostorov in opreme, razvoj in uporabo različne pisarniške tehnike (stroji, naprave, sistemi) ter pisarniških postopkov (procesov, konceptov, idej). Pri tem se moramo zavedati, da se pisarniška tehnologija hitro razvija, zato je za potencialne uporabnike pomembno, da vedo, ali je neko sredstvo ali postopek: (i) že v vsakdanji uporabi, (ii) na trgu dostopna novost ali (iii) šele na stopnji raziskav in razvoja.

Arhitekturna zasnova, načrtovanje in opremljanje
O arhitekturni zasnovi, načrtovanju in opremljanju pisarniških prostorov so napisane številne strokovne knjige. Pri opredeljevanju poslovnih prostorov in nabavi pisarniške opreme pogosto opazimo, da se posamezni elementi nabavljajo
postopoma in pri različnih proizvajalcih. Poleg drugih slabosti takega načina je glavna slabost predvsem ta, da posamezni elementi pogosto med seboj niso sestavljivi. Zato je bolje, če ureditev in opremo pisarniških prostorov zaupamo specializiranim proizvajalcem, ki imajo ustrezen inženiring za izdelavo celovitih pisarniških programov oziroma pisarniških načrtov. Tak načrt mora vsebovati celovito opremo pisarniškega prostora: od potrebnih napeljav, pisarniškega pohištva do montaže vseh strojev in naprav. Tako zagotovimo po eni strani funkcionalno povezanost vseh vgrajenih elementov in optimalno izrabo prostorskih površin, po drugi pa načrtno ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Načela za načrtovanje poslovnih prostorov
Načrtovanje pisarniških prostorov je navadno dokaj dolgotrajen in zapleten proces, ki zahteva upoštevanje nekaterih načel, od katerih so splošnejša naslednja:
- delo naj poteka čim bolj premočrtno, tekoče, noben

a
dokument naj ne gre dvakrat ali celo večkrat po isti poti;
- oddelki ali posamezniki, ki imajo podobne naloge in opravila (med seboj so torej delovno povezani), naj bodo povezani tudi prostorsko;
- upoštevati je treba standarde za pohištvo, opremo in mikroklimatske pogoje;
-oddelke, ki jih obiskuje veliko ljudi, je treba razmestiti čim bliže vhodu v zgradbo ali pa jim zagotoviti poseben vhod;
- v načrtovanje prostorov je treba vključiti tudi zaposlene;
  ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Velikosti delovnih prostorov
Poseben problem pri izdelavi pisarniških načrtov je izbira ustrezne velikosti delovnih prostorov. Glede velikosti prostorov ni posebnih normativov, ker se velikost načrtujejo po potrebah določenega delovnega postopka. Zadovoljivo rešijo ta problem tam, kjer z velikostjo
a
prostorov dosežejo skladno razporeditev delovne površine na majhne delovne kabinete in večje pisarne. Priporočljiva delovna površina posameznih pisarniških prostorov je v splošnem naslednja:
- kabinet za enega delavca – okrog 6 kvadratnih metrov;
- kabinet dvojček (za dva delavca) – okrog 10 kvadratnih metrov;
- kabinet trojček (za tri delavce) – okrog 14 kvadratnih metrov;
- glavna pisarna (na primer pisarna tajnice), kjer se sprejemajo poslovni obiski in stranke – od 10- do 12 kvadratnih metrov;
...nadaljevanje v tiskani izdaji
V nadaljevanju: Osvetlitev prostorov; Barve v prostoru; Izolacija pred kvarnimi vplivi; Klimatske razmere
 

Priporočila za oblikovanje moderne pisarne
Preden se lotimo oblikovanja razporeditve in opreme pisarniških prostorov, moramo narediti temeljito analizo prostora in potreb bodočih uporabnikov. Upoštevati in analizirati moramo naslednje: Nujno je analizirati način dela ljudi v
a
pisarniškem prostoru in upoštevati njihove želje in potrebe. Ko oblikujemo izdelek ali snujemo opremo, se posvetujmo z delavci, ki delajo na delovnih mestih, in upoštevajmo njihove pripombe. Analizirajmo, kaj si delavci želijo in kako bi radi delali. Analizirajmo glavna opravila in njihove medsebojne odnose: frekvenco, pomembnost, pozicijo in uporabo rok, doseg, držo, trajanje in tip uporabe opreme, medsebojne odnose med elementi opreme … Osredotočimo se na to, v kakšnem okolju ljudje radi delajo. Pri oblikovanju upoštevajmo podrobnosti, ki bodo delavcu olajšale delo. Vedeti moramo, ali bodo v pisarno pogosto prihajale stranke in sodelavci, kakšne so potrebe po timskem delu, koliko časa preživi delavec v pisarni ipd. Pisarna je delovno okolje, ki mora biti funkcionalno in zdravo. Upoštevati moramo ergonomske zahteve in priporočila standardov. Oprema mora zagotavljati udobje in učinkovitost. Poslovni prostor mora biti ustrezno osvetljen in ...nadaljevanje v tiskani izdaji
V nadaljevanju: Analizira obstoječe razporeditve prostorov; Kakšen tip pisarniškega prostora?; Uporaba elementov pisarniške opreme v različnih okoljih; Prvi vtis; Estetika; Elementi narave; Usklajenost s poslovno politiko in celostno podobo...
 

Načela feng šuja in oprema poslovnega prostora
Pogled na urejanje oziroma oblikovanje delovnega prostora skozi perspektivo vzhodnjaške modrosti o oblikovanju prostora, imenovane feng šuj, nam lahko razodene bistvene prednosti za dosego želenih ciljev. Ne le, da nas opozori na nepravilnosti danega prostora, temveč nas omenjena modrost
a
pouči, kako se lahko človek v pisarni s preprostimi predmeti in načini opremljanja okrepi in spodbudi svojo delovno storilnost. Feng šuj je zato zelo uporabno orodje za vse, ki ste dovolj tenkočutni, da si privoščite ureditev svojega lastnega delovnega okolja po svojih željah in potrebah s kančkom starodavne veščine. Pozicija delovnega prostora glede na smer neba
Podjetniški duh potrebuje energijo nadzora, organiziranosti in preglednosti. Temu ustreza severozahodna smer neba, kar pomeni, da je dober feng šuj, če ima pisarna vhod iz te smeri ali pa je v severozahodnem predelu stavbe, gledano z vhoda v stavbo.
Vhod v prostor
Poskrbite, da nikoli ne sedite s hrbtom proti vratom. Če namreč ne morete videti, kdo je vstopil v sobo ali kaj se dogaja za vami, se pri delu ne morete povsem zbrati. Če pisalne mize ne morete prestaviti drugam, obesite na steno majhno ogledalo, v katerem se zrcalijo vrata. Najboljše je, če imate s pisalne mize pregled nad vso sobo, da lahko vse nadzirate.
Barve

Najprimernejša barva sten za domačo delovno sobo ali pisarno v podjetju je svetlo zelena ali svetlo modra, ki človeka poživlja in mu ponuja elan za delo. Seveda pa je to le splošen napotek, ki ni nujno veljaven za vsakega posameznika. Zaščita hrbta
Pomembno je, da je hrbet vedno zavarovan. Temu rečemo v feng šuj praksi, da ima človek “želvo”. V današnjem konkurenčnem svetu je še kako pomembno, da imamo hrbet vedno dobro zavarovan. To pomeni, da za hrbtom ne stojijo vrata, okno ali kaka druga odprtina ali pohištvo, temveč poln zid.
Namestitev pisalne mize glede na prostor
Kdor sedi za mizo, pa naj bo to delavec ali šef svojega malega podjetja, mora imeti pregled nad celotnim prostorom. Le tako se bo počutil kot gospodar prostora in simbolično nadziral dogajanje svojega podjetja. ...nadaljevanje v tiskani izdaji
V nadaljevanju: Delo doma; Umestitev šefove pisarne; Pisalna miza; Namestitev stola; Kakšen stol izbrati?; Rastline kot spodbujevalke delovne energije; Devet področij življenja na pisalni mizi; Osvetlitev; Tla in talne obloge v poslovnem prostoru; Police; Središče prostora; Shranjevanje
 

PISARNE – Oprema & Ideje

Pisarniško poslovanje,
delo na domu in oprema
poslovnih prostorov
Načrtovanje poslovnih
prostorov
Razsvetljava in klimatizacija
poslovnih prostorov
Talne obloge, barve in
obdelava sten v pisarni
Pisarniško pohištvo Pisarniški stoli in mize
Varovanje poslovnih prostorov Pisarniški stroji, računalniki, telekomunikacije Pisarniški potrošni material, pripomočki in oprema

-        -        -        -         -     
 

Copyright ©1998   PoliTRON   Vse pravice pridržane
Zasebnost / Privacy