FORUM     AMBIENTonline     GO - Gradnja & Oprema     O nas

Kazalo vsebine
Oblike streh v Sloveniji
Streha – peta fasada
Strešne konstrukcije
Ostrešja in zaščita ostrešij
Vrste in lastnosti kritin
Barva in zaščita kritine
Slamnata streha
Ključna vprašanja pri izbiri kritine
Prekritje dotrajane salonitne strehe z novo opečno kritino
Zelena streha
Ravne strehe - lože, terase in zimski vrtovi
Nadstreški
Streha v gibanju – ko znotraj postane zunaj
Streha, skozi katero gledamo zvezde
Kaj o strehah priporoča feng šui?
Kleparska dela
Strelovodne napeljave
Kako rešiti stanovanjski problem?
Toplotna izolacija strehe
Spremenimo podstrešje v rajsko stanovanje
Notranja izdelava mansarde
Strešna okna in kakovost bivanja
Oprema podstrešnega stanovanja - 17 novih idej
Hlajenje podstrešnega stanovanja
Urednica:
dr. Jasna Hrovatin
Soavtorji:
dr. Martina Zbašnik-Senegačnik
dr. Živa Deu
dr. Miha Humar
Maja Hauptman, univ. dipl. prav.
Irena Mesarič
Biljana Sivčev, univ. dipl. inž. gr.
Janez Podlipnik, univ. dipl. inž. el. Mojca L.Portir, univ.dipl.inž.arh.
Lektoriranje
Venetia d.o.o.
Zasnova in oblikovanje
PoliTRON
Obseg:   88 strani - A4 format
Marec 2007

 
AMBIENTonline - TEMATSKE REVIJE

Streha & Podstrešno stanovanje


Gradnja strehe in gradnja podstrešnega stanovanja Oblike streh -
strešne konstrukcije
Vrste strešnih kritin in ključna vprašanja za izbor strešne kritine
Zelene strehe, ravne strehe, nadstreški Kleparska dela,
strelovodne napeljave
Preureditev podstrešja v bivalno mansardo
Toplotna izolacija -
vrste izolacij
Gradnja mansarde, suhomontažni sistemi,
strešna okna
Oprema podstrešnega stanovanja - ideje
Gradnja mansarde, suhomontažni sistemi, strešna okna

-        -        -        -         -    


Notranja izdelava mansarde

STROP
Poševen strop zavzema veliko površino, zato je pomembno, kako ga bomo obdelali in kakšno barvo bomo izbrali. Za notranjo izdelavo ostrešja imamo naslednje možnosti: - poševni strop oziroma notranji del strehe obijemo z lesenim opažem (opaž lahko prelakiramo s prozornim lakom, prebarvamo z lazurnim premazom, to je z barvo pri kateri ostane vidna struktura lesa, ali prekrijemo s prekrivno barvo, npr. belo), - poševni strop obložimo z
oblogami iz predelanega lesa (oplemenitene iverne plošče s furnirjem ali folijo), - poševni strop prekrijemo z ...nadaljevanje v tiskani izdaji 
 

STENE

Pri ureditvi podstrešja v bivalno mansardo se vsekakor srečamo tudi s problemom postavitve predelnih sten. Izdelamo jih lahko klasično z zidaki ali pa se odločimo za suhomontažno gradnjo. Mnogi menijo, da suhomontažna gradnja z mavčno - kartonskimi ploščami ni primerna za pritrjevanje različnih predmetov, kar pa ne drži, saj lahko zanesljivo pritrditev dosežemo z uporabo primernega pritrdilnega sredstva. Ploskovna bremena, kot so slike, plošče in podobno, obesimo enostavno s pomočjo žičnikov in kljukic za slike na stensko oblogo. Težja bremena in sanitarne keramične elemente pa pritrdimo na posebne kovinske nosilce, preko katerih se prenaša obremenitev na nosilne gradbene elemente. (Slabost pa je, da moramo že pri postavitvi sten vedeti, kje bodo težka bremena, da tam predvidimo nosilce.) Pri stenskih oblogah z masivno podlago (npr. suhi omet na masivni steni) težka bremena pritrdimo ...nadaljevanje v tiskani izdaji

STOPNICE
Kakšne stopnice boste speljali na podstrešje je odvisno predvsem od tega, kakšno funkcijo bo imelo podstrešje in kdo ga bo uporabljal. Za lasten atelje, domačo delavnico ali sobo za razvedrilo zadostujejo že strme stopnice, lestvene stopnice ali v skrajni sili celo lestev. Za stanovanje pa morate izdelati udobne in dovolj široke stopnice za katere boste seveda potrebovali več prostora. Priporočljivo je, da ima vsako stanovanje lastno stopnišče. V enodružinskih hišah se navadno dozida zunanje stopnišče ali pa se kombinira zunanje stopnišče z notranjim.
Stopnice pogosto ne potrebujemo le do mansarde, ampak tudi v samem mansardnem prostoru, še posebej če je streha strma, tako da si pod slemenom lahko uredimo galerijo ali dodatne prostore. Dostop do njih je spet odvisen od funkcije prostora, starosti uporabnika in razpoložljivega prostora. Stopnice lahko izdelamo iz različnih materialov: z leseno konstrukcijo, armirane betonske (masivne na mestu narejene stopnice), kovinske (lesene, kamnite, kovinske ali betonske stopne ploskve slonijo na enem ali dveh kovinskih nosilcih). Izdelane so lahko po meri ali pa iz prefabriciranih elementov, pritrjene na
...nadaljevanje v tiskani izdaji

SVETLOBA
Podstrešne prostore lahko osvetljujemo z naravno svetlobo z okni v obodnih zidovih, strešnimi okni, frčadami, okni v izrezu strehe (z ložo ali teraso) in preko steklenjakov oziroma zimskih vrtov. Število in velikost oken morata biti taka, da so prostori dovolj svetli in da je omogočeno potrebno prezračevanje. Priporočljivo je, da svetla mera okenskih odprtin znaša ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 


Kako izbrati pravega izvajalca?
K
o se odločimo za gradnjo ali prenovo doma je ena od pomembnih odločitev tudi to kako bomo organizirali izvedbo del. Ali bomo za vsako posamezno obrtniško delo iskali najugodnejšega ponudnika, ali pa celotno izvedbo zaupali enemu

podjetju. Za prvo varianto se najpogosteje odločimo tedaj, ko imamo za to dejavnost dovolj znanja in izkušenj. Običajno seveda z namenom privarčevati nekaj denarja. V mnogih primerih pa se žal izkaže, da je bila ta odločitev napačna, saj na ta način dela trajajo dlje, celoten projekt pa je bistveno dražji. Zato večina razumnih investitorjev išče podjetja, ki nudijo celotno storitev na ključ. Na ta način se izognemo ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Naravna svetloba v zgradbah
V
elikokrat se sprašujemo, koliko je dovolj svetlobe, ki jo potrebujemo za normalno delo in življenje. Veliko večja bojazen od tega, da bi v svojem stanovanju imeli preveč svetlobe, je ta, da je bo premalo. Vprašajte se, ali ste že naleteli na
prostor s preveč svetlobe!  Mansarda je vsekakor prostor, ki omogoča največ možnosti za pridobitev kakovostne in zadostne naravne svetlobe. Le prostor pod streho ima možnost dovoda svetlobe tam, kjer želimo, saj je v mansardi strop hkrati streha, streha pa omogoča preboj proti zunanjosti in svetlobi tako rekoč kjer koli. Zato lahko notranjost urejamo zelo poljubno. Žal se največkrat ljudje odločajo za premalo steklenih površin, čeprav strešna okna ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Strešna okna
S
trešna okna so danes med najbolj specializiranimi sestavnimi deli fasadne lupine. Strešna okna imajo naslednje osnovne naloge: omogočajo vizualni stik z okolico, omogočajo dnevno osvetlitev in osončenje bivalnih prostorov, omogočajo prezračevanje, zagotavljajo toplotno ugodje (majhne toplotne izgube, prepustnost za sončno sevanje in hkrati možnost zaščite pred sončnim sevanjem zaradi preprečitve pregrevanja prostora), vodotesna zaščita,
primerna raven hrupa glede na aktivnost v prostoru, varnost pred nezaželenimi pogledi in nepoklicanimiosebami, strešna okna morajo biti varna (npr. v primeru razbitja), estetska (taka da ustrezajo oblikovanju notranjega in zunanjega prostora). Poleg teh lastnosti pa je seveda za strešna okna pomembna tudi ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

V nadaljevanju:
Okenski okvirji strešnih oken;
Stekla pri strešnih oknih;
Toplotna izolativnost strešnih oken;
Izboljšanje toplotne prehodnosti oken;
Kakovost zvočne izolacije;
Prezračevanje s strešnimi okni.

 

Senčila
V
elike steklene odprtine, ki jih zahteva zasnova naravno ogrevanih zgradb, so pogosto vzrok za pregrevanje prostorov v prehodnih obdobjih in poleti. Senčila pa ne uporabljamo samo zaradi pregrevanja, ampak tudi zaradi neprijetnega bleščanja (zaščita pred svetlobo) in nezaželenih pogledov od zunaj. Učinek senčila je seveda odvisen tudi od vrste materiala, iz
katerega je izdelano senčilo. Pri tem ne upoštevamo samo prepustnost toplote, ampak je pomembna tudi prepustnost dnevne svetlobe v primeru, ko je senčilo zastrto.  Najbolje je, če kombiniramo več senčil. Nekatere uporabljamo predvsem kadar je mraz, druge poleti, ko se želimo zavarovati pred visokimi temperaturami, tretje pa kadar želimo zatemniti prostor. Senčilo za strešno okno lahko izberemo...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Strešna okna in kakovost bivanja
P
rimarna funkcija strešnih oken je navadno osvetlitev prostorov z naravno dnevno svetlobo. Pri tem si želimo, da je svetlobe čim več in da pada čim bolj enakomerno po celotnem prostoru. Število oken, velikost in njihova razporeditev
vplivajo na količino in območje osvetlitve v prostoru. Pri tem velja pravilo, da je prostor bolj enakomerno osvetljen, če imamo več enakomerno razporejenih oken kot pa le eno večje. Zanimivo je tudi, da strešno okno nudi bolj enakomerno osvetlitev kot pa klasično vertikalno z enako površino stekla. Funkcionalnost strešnih oken je odvisna tudi od načinov odpiranja. Idealna je izvedba, ki omogoča različne načine odpiranja. Strešna okna, pri katerih se krilo upravlja od zgoraj (ročica za odpiranje na zgornji strani), omogočajo postavitev pohištva pod okno, saj to ne ovira odpiranja okna. Strešna okna, pri katerih je krilo vpeto v sredini, omogočajo enostavno čiščenje. Pri izbiri velikosti okna je potrebno upoštevati tudi naklon strehe. Pri tem velja, manjši kot je naklon strehe, daljše mora biti strešno okno, saj se mora strešno okno pričeti 90-110 cm od tal in končati okoli 200 cm nad tlemi.. Poleg višine je pomembna tudi ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

V nadaljevanju:
Dnevna svetloba v mansardi;
Načini odpiranja strešnih oken;
Velikost strešnih oken;
Problem kondenza;
Inteligentna strešna okna.

 


Streha & Podstrešno stanovanje - 07

Gradnja strehe in gradnja podstrešnega stanovanja Oblike streh -
strešne konstrukcije
Vrste kritin in ključna vprašanja za izbor kritine
Zelene strehe, ravne strehe, nadstreški Kleparska dela,
strelovodne napeljave
Preureditev podstrešja v bivalno mansardo
Toplotna izolacija -
vrste izolacij
Gradnja mansarde, suhomontažni sistemi,
strešna okna
Oprema podstrešnega stanovanja - ideje

-        -        -        -         -    

 


Copyright ©1998   PoliTRON   Vse pravice pridržane
Zasebnost / Privacy


Ovratni trakovi za plastenke Ovratni trakovi za plastenke
Pravi promocijski izdelek za sejme, potovanja, izlete...
Grelne blazinice - grelci za roke Grelne blazinice
Grelec za roke vas ogreje v hladnih zimskih dneh
Promocijske pahljače - promocijski izdelki za vroče dni Promocijske pahljače
Odlični promocijski izdelki za vroče poletne dni