FORUM     AMBIENTonline     GO - Gradnja & Oprema     O nas

Kazalo vsebine

Graditi ali kupiti že zgrajeno hišo?

Kakšno hišo potrebujete?

Dogovori z arhitekti

Hiše, ki spoštujejo raznolikosti slovenskega prostora

Vidna podoba stanovanjskih hiš

Energijsko varčne hiše

Pasivna hiša

Energetska izkaznica stavbe

Načrtovanje hiš s feng šuijem

Izbira gradbenega zemljišča

Radiestezija in gradnja hiše

Financiranje gradnje ali nakupa

Zakoni, predpisi, potrebna dokumentacija

Gradnja do III. gradbene faze

Gradiva

Pripravljalna dela

Zemeljska dela

Temeljenje (fundiranje)

Hidroizolacije

Zidovi

Stropne konstrukcije

Drugi konstrukcijski elementi

Montažna hiša

Montažna gradnja

Prednosti in slabosti montažne gradnje

Aletrnativa klasični gradnji


Urednica:
dr. Jasna Hrovatin, univ. dipl. inž. arh.

Soavtorji:
dr. Martina Zbašnik-Senegačnik
dr. Živa Deu
mag. Dušan Gorenčič
mag. Sašo Šantl
mag. Eva Prelovšek
Maja Hauptman, univ. dipl. prav.
dr. Roman Kunič
Helena Golenhofen, svet. za feng šui
Zdeslav Jamšek, univ. dipl. inž. grad.
,
in drugi

Lektoriranje
Venetia d.o.o.

Zasnova in oblikovanje
PoliTRON

Obseg:   76 strani

Marec 2008

 

 

 
AMBIENTonline - TEMATSKE REVIJE

GRADNJA HIŠE
Od ideje do III. gradbene faze


Kakšno hišo potrebujemo?
Izbira zemljišča
Načrtovanje hiše - Arhitektura Energetsko varčne hiše
Pasivne hiše
a a a
Stroški in
financiranje gradnje hiše
Zakoni, predpisi,
gradbena dokumentacija
Gradbeni materiali
Pripravljalna dela na gradnjo
a a
Gradbeni materiali - Pripravljalna dela na gradnjo
Gradnja hiše do
III. gradbene faze
Montažne hiše Seznam podjetij na slovenskem trgu
a a a

-        -        -        -         -    


Gradnja do III. gradbene faze

Prodamo hišo, zgrajeno do III. gradbene faze, je tipičen oglas pri prodaji nepremičnin. Zaradi lažjega razumevanja in da bodo kupci ali naročniki vedeli, kaj kupujejo in koliko dela jih še čaka do dokončanja objekta, je smiselno, da se ustrezno razloži, kaj pomeni gradnja po gradbenih fazah. Po

opredelitvah inženirske zbornice Slovenije posamezne gradbene faze zajemajo predvsem naslednja gradbena in obrtniška dela:

I. gradbena faza: temelji in temeljna plošča

II. gradbena faza: kletna plošča pri objektih, ki so podkleteni.

III. gradbena faza: groba (konstrukcijska) gradbena dela vseh etaž in podstrešja vključno z izvedbo strešne konstrukcije in krovskih del. V tej fazi je hiša, po domače rečeno, pod streho.

IV. gradbena faza: predelne stene, betonski tlaki, izolacije, vsi notranji in zunanji ometi, napeljave vseh inštalacij v objektu (groba inštalacija), obloge sten in tal, ki zahtevajo mokre postopke (vgraditev v cementno malto), teracni tlaki, masivna stopnišča, keramične obloge, vgraditev vrat in oken, ključavničarska in kamnoseška dela.

V. gradbena faza: vsa druga zaključna gradbena dela (steklarska in slikopleskarska dela, parketni in plastični podi, obloge in druga zaključna dela) do dokončanja objekta z vzidano opremo in zaključki vseh inštalacij

Od celotne gradbene cene, izračunane po metodologiji za izračun vrednosti stanovanj, upoštevamo do vključno III. gradbene faze približno 47 odstotkov celotne vrednosti objekta, IV. gradbena faza zajema približno...

...  nadaljevanje v tiskani izdaji GO - Gradnja hiše
 

 

Gradiva

Pri gradnji individualnih hiš se uporabljajo različna gradiva, od lesa, različnih tipov opek ali modularnih blokov do jekla. Večina jih je že prefabricirana, to je tovarniško obdelana in izdelana in se na gradbišču le še vgrajuje. Določena gradiva, ki vežejo posamezne

elemente skupaj ali so tudi sama del konstrukcije objekta, pa se pripravljajo tudi na gradbišču samem. To so v glavnem veziva, malte in beton.  ...  nadaljevanje v tiskani izdaji GO - Gradnja hiše

   
V nadaljevanju:

  1. Veziva

  2. Malte – ometi

  3. Beton

 

Pripravljalna dela na gradnjo

Preden se pristopi k gradnji, je treba predhodno očistiti in pripraviti teren oziroma zemljišče za gradnjo. Na gradbišču se odstrani in uredi vse,

kar bi lahko motilo gradnjo, predvsem odvečno drevje in večje skale. Čim prej je treba odstraniti in deponirati zgornjo plast zemlje, ki se bo lahko po končani gradnji zopet uporabila za ureditev okolice hiše. Dobro je zasuti tudi vse jarke in kotanje, v katerih bi lahko zastajala voda. Vlažno zemljišče je treba izvedbo dreniranja (odvodnjavanja) osušiti, kot je predvideno v projektni dokumentaciji. Nato se postavi gradbena baraka s sanitarijami, ograja in poskrbi za oskrbo z vodo.

Po pripravi gradbišča se zakoliči stavba, s čimer se prenese tloris in položaj stavbe v naravo. Bodočo stavbo lahko zakoliči geodet, ki izpolnjuje pogoje, določene z geodetskimi predpisi. Hiša mora stati natančno na mestu, ki je po projektni dokumentaciji za to predvideno. Količki (vogali bodočega objekta) se med kopanjem temeljev izgubijo. Zato gradbeni profil stavbe, ki ...  nadaljevanje v tiskani izdaji GO - Gradnja hiše
 

 


Zemeljska dela

Z vidika gradbeništva so dobra zemljišča tista, pri katerih se temeljna tla pod težo zgradbe ne bodo toliko posedla ali zdrsnila, da bi zato prišlo do prevelikih ali neenakomernih posedkov ali celo

porušitve zgradbe. Dobra zemljišča so v glavnem kompaktne kamenine (skala), gramoz, pesek, glina in ilovica, pri katerih ne prihaja do izpiranja ali drsenja plasti.

Glede na sestavo in orodje, ki je potrebno za kopanje, razvrščamo zemljine v sedem razredov:

I. kategorija: zrahljana zemljina

II. kategorija: navadna zemlja (obdelana zemlja, lahka glina, zbit pesek, …)

III. kategorija: trda zemlja (polvezani gramoz)

IV. kategorija: preperele stene ali razpadli skrilavec

V. kategorija: srednje trda stena (lapor, apnenec …)

VI. kategorija: trda stena (apnenci, marmorji, dolomiti …)

VII. kategorija: zelo trda stena (graniti …)

Če lastnosti in nosilnosti temeljnih tal niso dovolj znane, se še med pridobivanjem projektne dokumentacije izvede dodatna raziskava tal. V ta namen geomehanska stroka izvaja sondiranja, s katerimi se pridobijo preseki zemljine, ki se pregledajo in testirajo do porušnih obremenitev. Na terenih z nagibom se  ...  nadaljevanje v tiskani izdaji GO - Gradnja hiše
 

 


Previdno pri zemeljskih delih

Pri odločitvi za gradnjo hiše v lastni režiji moramo upoštevati nekatera osnovna pravila, saj se v nasprotnem lahko kasneje pojavijo težave s sosedi ali druge težave, pri sanaciji

katerih lahko nastanejo visoki stroški. V urbanih naseljih običajno ni problemov, saj je infrastruktura dobro premišljena in organizirano zgrajena, pogosteje pa se problemi pojavijo pri gradnji v lastni režiji izven naselij.

Mnoge lepe lokacije so odmaknjene, dostop do njih pa slabo urejen. Dostop do parcele je ključnega pomena in če nam cesta ne ustreza, se moramo še pred nakupom parcele pri sosedih pozanimati, če jo bo mogoče v določenem času ustrezno urediti. Pri tem se moramo dogovoriti ali bomo dovoz modernizirali skupaj z drugimi uporabniki ali v lastni režiji. Pogosto se namreč zgodi, da je za nekatere uporabnike makadam dovolj dober in niso pripravljeni prispevati za asfalt.

Tudi za izgradnjo vseh drugih infrastrukturnih priključkov je potrebno dobiti soglasje sosedov, najbolje že pred gradnjo hiše.

Šele ko vse to uredimo, lahko pristopimo k zemeljskim delom.

Za samo lokacijo oz. temelj, kjer bo hiša stala, je že po zakonu določen geološki pregled lokacije. Težave se pojavijo pri sami izgradnji, kadar nihče ne predvidi posledic izkopov. Še posebej pogosto se pojavijo težave, ko nestrokovno izvedemo večji izkop na terenu, ki ni dovolj stabilen. V takih primerih lahko  ...  nadaljevanje v tiskani izdaji GO - Gradnja hiše
 

 GRADNJA HIŠE
Od ideje do III. gradbene faze

Kakšno hišo potrebujemo?
Izbira zemljišča
Načrtovanje hiše - Arhitektura Energetsko varčne hiše
Pasivne hiše
Stroški in
financiranje gradnje hiše
Zakoni, predpisi,
gradbena dokumentacija
Gradbeni materiali
Pripravljalna dela na gradnjo
Gradnja hiše do
III. gradbene faze
Montažne hiše Seznam podjetij na slovenskem trgu

-        -        -        -         -    

 


Copyright ©1998   PoliTRON   Vse pravice pridržane
Zasebnost / Privacy