FORUM     AMBIENTonline     GO - Gradnja & Oprema     O nas
Kazalo vsebine

Voda in ugodje

Kopalnica nekoč in danes

Funkcionalna ureditev kopalnice

Lega kopalnice in stranišča glede na ostale prostore

Razporeditev opreme v prostoru

Kakšne elemente?

Elementi opreme

Kad in prha

Armature

Stranišče in bide

Kopalniško pohištvo

Dodatna kopalniška oprema

Svetila v kopalnici

Ogrevanje

Akril - material za izdelavo kopalnih kadi

Tlak, stene in strop

Kaj moramo vedeti pri izbiri naravnega kamna?

Keramične ploščice

Prenova kopalnice brez težav

Prenova kopalnice brez večjih posegov

Prestižne kopalnice

Majhno je lahko veliko

Kopalnica za funkcionalno ovirane

Oblikujmo svoj slog

Pogled v prihodnost

Wellness

Trendovski materiali

Dvajset idej

Kopanje na prostem

Savna

Varnost in higiena

Gospodinjski aparati v kopalnici

Splošno o hišnih sanitarnih napeljavah

Pomemben je dober načrt

Hišni vodovod

Hišna kanalizacija

Urednica:
dr. Jasna Hrovatin, univ. dipl. inž. arh.

Soavtorji:
Sašo Šantl, univ.dipl.ing.grad., Nataša Žibert, Simon Zgonc
in drugi

Lektoriranje
Venetia d.o.o.
Zasnova in oblikovanje
PoliTRON
Obseg:   80 strani
Junij 2007

 

 

 
AMBIENTonline - TEMATSKE REVIJE

KOPALNICE – Sanitarna oprema


Welness, voda in ugodje Funkcionalna ureditev kopalnice in
ideje za opremo
Elementi kopalniške opreme
a a a
Adaptacija kopalnice Prestižne, majhne,
posebne kopalnice
Trendovski materiali
a a a
Savne,
kopanje na prostem, ...
Kopalniške inštalacije Ponudba kopalniške opreme na Slovenskem trgu
a
Kopalniške inštalacije - Vodovodna napeljava
a

-        -        -        -         -    


Splošno o hišnih sanitarnih napeljavah
K
er si danes težko predstavljamo bivanje v stanovanjskih prostorih brez ustrezne sanitarne vode, je načrtovanje ali obnova objektov brez temeljitega načrtovanja sanitarnih hišnih napeljav slaba naložba. Zaradi nestrokovno izvedenih sanitarnih napeljav so stalno potrebni nepredvideni posegi in otežena sta uporaba ter odvod vode. Čeprav do objekta priteče voda ustrezne kakovosti, jo lahko slabo izvedena napeljava tako pokvari, da ni več
primerna za sanitarno ali drugo uporabo.
...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Pomemben je dober načrt
P
red začetkom del je treba izdelati tehnično in ekonomsko učinkovit načrt, usklajen z naročnikovimi željami. Načrt kopalniških inštalacij mora predvideti sistem, ki mora biti dimenzijsko uravnotežen glede na predvidene pretoke in tlake, ki se pojavljajo v življenjskem ciklusu objekta. Tak načrt sanitarnih napeljav naj bi vseboval že projekt za
pridobitev gradbenega dovoljenja. Pomembno je, da so posamezni načrti, ki sestavljajo projekt, tudi med seboj usklajeni. Precej težav lahko povzroči sekanje načrtovanih vodov z dimnikom ali nosilnimi elementi. Dober načrt sanitarne napeljave omogoča ponudnikom izvajalskih del lažje oceniti obseg potrebnega materiala, opreme in del ter predložiti boljše ponudbe. Sanitarne napeljave, ki so ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Hišni vodovod
P
ri hišnem vodovodu polagamo cevi horizontalno in vertikalno. Sistem vodovodnih cevi izdelamo tako, da ob popravilu in zaprtju cevovoda ne ostanemo popolnoma brez vode. Sistem je najbolje razdeliti na vod zunaj objekta, da ga ob zmrzali lahko ločeno zapremo, na posamezne vertikalne vode in vod do grelne postaje za oskrbo s toplo vodo. Seveda pa moramo poskrbeti
za zadostno število vovovodnih ventilov, ki nam ob raznih posegih omogočijo zapiranje vode po posameznih vodih. Po možnosti so opremljeni s pipico za izpraznitev cevovoda, še zlasti je pomembna na zapornem ventilu, ki ga vgradimo za vodomerno uro. Za njim vgradimo filter za zadrževanje delcev, ki bi lahko poškodovali hišno napeljavo.
...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Hišna kanalizacija
P
ri načrtovanju hišne kanalizacije bodimo pozorni na čim krajše zbiralne vode in priključke, ki vodijo od sanitarne opreme do vertikalnega voda, ti pa v osnovni vod zunaj objekta do javnega kanala. S tem se izognemo morebitnemu zastajanju odplak v ceveh. Ob tem upoštevajmo tudi predpisane minimalne naklone in dimenzije. Da preprečimo prehod smradu, ki se sprošča pri razkrajanju in razpadu odplak, mora biti vsak odtok opremljen s smradno zaporo (nameščena je neposredno
za sanitarno opremo ali pa jo ta že vsebuje, recimo straniščna školjka), to je sifonom, v katerem zastala voda predstavlja zaporo. Tudi ta mora biti primernih dimenzij, da zastala voda ne bi izhlapela in s tem omogočila sproščanje plinov v notranjost objekta. ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 


KOPALNICE – Sanitarna oprema

Welness, voda in
ugodje
Funkcionalna ureditev kopalnice in
ideje za opremo
Elementi kopalniške opreme
Adaptacija kopalnice Prestižne, majhne,
posebne kopalnice
Trendovski materiali
Savne,
kopanje na prostem, ...
Kopalniške inštalacije Ponudba kopalniške opreme na Slovenskem trgu

-        -        -        -         -    Copyright ©1998   PoliTRON   Vse pravice pridržane
Zasebnost / Privacy